Region Stockholm Regionarkivet

Regionarkivet då och nu

Från 1860-talet till modern tid, här kan du läsa om några viktiga steg i utvecklingen av det som idag är regionarkivet.