Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Fotograf: Landstingsarkivet

Karolina Widerström – i hälsans tjänst

I ett av Landstingsarkivets konferensrum hänger en tavla ”Till Doktor F.W. Warfinge af forne och nuvarande Läkare vid Sabbatsbergs Sjukhus 28/7 1894”. På tavlan finns ett stort antal fotografier av dessa läkare. I samlingen är det ett som skiljer sig från de andra då det avbildar en kvinna; Karolina Widerström, den första praktiserande kvinnliga läkaren i Sverige.


Hon föddes 1856 som enda barn till O F Widerström, skvadronshästläkare och gymnastiklärare, och hans hustru Olivia, som var dotter till en apotekare. Hennes föräldrar uppmuntrade hennes studier och hon tog examen vid gymnastiska centralinstitutet 1875. Hon förblev efter detta under hela sitt liv en entusiastisk förespråkare för gymnastik och kroppsövningar som en del i det förebyggande hälsoarbetet. Fyra år senare avlägger hon studentexamen och på hösten 1879 skriver hon in sig vid Uppsala Universitet för att ett och ett halvt år senare fortsätta sina medicinska studier vid Karolinska institutet där hon tog examen med fina betyg i maj 1884. Hon skriver själv många år senare: ”Och varken i anatomisalen eller under tjänstgöringen på klinikerna hade jag någon som helst obehag av samarbetet med mina manliga kamrater.” Vid denna tid kunde kvinnliga läkare emellertid enligt lag inte anställas i statlig tjänst. Karolina kringår detta genom att utnämnas till amanuens vid Karolinska institutets kvinnoklinik vid Sabbatsbergs sjukhus och detta femton år innan det blev formellt tillåtet för kvinnor att specialisera sig som läkare.


1889 öppnar hon en egen praktik. Många kvinnor hade väntat och längtat efter en kvinnlig läkare och det blev en rusning till hennes praktik där folk stod i kö ut i trappan och en del till och med anställde stadsbud för att markera sin plats i kön.


Karolina hade många järn i elden: Hon var en pionjär inom sexualupplysningens område med åtskilliga föredrag och skrifter; hon engagerade sig i hur kvinnans kläder borde vara beskaffade för att befrämja hälsa och god rörlighet; hon engagerade sig för de kvinnliga läkarnas rättigheter; hon var först med idén om en moderskapsförsäkring; hon satt i stadsfullmäktige under tre år och hon blev medicine hedersdoktor 1933. Så mycket mer finns att säga om denna kvinna om vilken Andrea Andreen i slutet av sin biografi[1] om Karolina sammanfattande skriver: ”Klok och energisk var hon, en praktisk människa med ett klart intellekt.”

 

Artikeln skriven av Cecilia Söderman Arkivarie

 

[1] Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare (Nordstedts förlag 1956)

Senast uppdaterad den