Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.
Laboratorium på Långbro sjukhus, i rummet finns ett skåp med flaskor och ett bord med diverse saker på.

Långbro sjukhus. Fotograf okänd.

Hur botade man hjärnskakning på 1820-talet?

Verksamheten vid Löwenströmska lasarettet tog sin början 1810. Lasarettet drevs från början av Serafimergillet. År 1876 tog landstinget över verksamheten vid lasarettet och hos Landstingsarkivet finns ”Sjukjournal Okt. 1810 t.o.m. Okt.1829”. Här finns uppgifter om namn, inskrivningsdag, hemvist, sjukdom, hur gammal patienten var, om hälsan förbättrades eller inte samt en anmärkningskolumn. Påtagligt många patienter har behandlats för Lues Venera d.v.s. syfilis. Förutom syfilis var det vanligt med frossa, nervfeber, vattusot, lungsot. Patienterna var t.ex.: Pigor, drängar, bönder, änkor, gossar, flickor, gesäller och soldater (t.ex. dragoner och artillerister). Nedan följer några exempel från liggaren: 

 

Pigorna från Näs socken

  • Pigan Fredman inkom 17/12 1811 med Hydrothorax dvs. vatten i lungsäcken. Hon avled 27/1 1812.
  • Pigan Falk inkom 22/12 1811 med venerisk sjukdom. Hon behandlades med svältkur och blev friskförklarad den 29/1 1812.

  

Artillerist Oppberg (40 år) från Rosersberg 

  •  Inkom 3/8 1825 med hjärnskakning och behandlades med kalla omslag och liniment. Han friskförklarades 7/8

  

Syskonen Persson och drängen Carlsson från Wallstanäs 

  • Inkom 9/4 1827 (flickan och drängen) och 11/4 (gossen) med feber. Behandlades med saltsyra och lösande medel. Gossen friskförklarad 29/4 samt drängen och flickan 2/5.

  

Gossen Gustaf Söderberg från Holmen: 

  • Inkom 2/9 1812 för skabb. Behandlades med bad och svafvel. Friskförklarades 19/9

  

Drängen Olsson från Hammarby: 

  • Inkom 9/1 1822 med utslag. Behandlades med sulphur. Friskförklarades 30/1

  

Murare Ljungberg (53 år) med dotter från Norrsunda:  

  • Inkom båda 13/1 1825. Muraren svullen efter långvarig sjukdom. Dottern någon typ av koppor. Fadern behandlas med Digestiva m.m. och dottern med [oläsligt] retmedel.
  • Dottern friskförklarad 13/3 och fadern 22/3.


Artikeln skriven av Cecilia Söderman Arkivarie

Senast uppdaterad den