Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.
Grönområde kring Långbro sjukhus, arbetare sitter ner och fikar. 

Långbro sjukhusområde. Fotograf okänd.

För 50 år sedan...

fanns det en diskussionsklubb på Väddö folkhögskola där eleverna och lärarna ett par gånger i månaden samlades för att diskutera aktuella ämnen. Folkhögskolan låg i Almunge på Hagby gård och där hade man dokumenterat sina diskussioner alltsedan 1880-talet. Under1880-talet kallades diskussionerna talövningar och skulle förbereda eleverna för deltagande i kommunal verksamhet. Man skulle öva sig i att framföra sina åsikter under ordnade former, kunna uppträda som ordförande och att skriva protokoll.

Klubbens protokoll finns kvar och är en läsupplevelse. Men vad funderade då ungdomar över 1956? Följer vi diskussionsåret månad för månad så diskuterade man följande ämnen; Januari ”Om en flicka och en pojke går på bio, skall de då betala var för sig eller skall pojken bjuda”, ”Skall en fru med barn ha arbete utom hemmet”, ”Är inte idrottandet sunt”. Februari ”Varför inte kvinnliga präster”, ”Är det för lätt att få skilsmässa i våra dagar”. Juni ”Är fritiden avsedd för studier”. Oktober ”Vad har filmen för inverkan på brottsligheten, ungdomen och dess idoldyrkan”. November ”Skall kvinnan gå klädd i långbyxor eller kjol”, ”Den ryska inmarschen i Ungern”. December ”Bör samkvämen vara obligatoriska”.


Frågorna pendlade från stort till smått, ofta mellan elevernas egen situation på skolan och de stora samhällsfrågorna. Så här i backspegeln kan man konstatera att en röd tråd i diskussionerna var könsroller. Principiellt så undvek man på skolan att ha direkta partipolitiska diskussioner i klubben, men vissa ämnen fick ändå en politisk anstrykning. Det gick inte helt att bortse ifrån att 1956 var ett valår, att kvinnoprästfrågan som hetast diskuterades i riksdagen och inte heller att ryska trupper marscherade in i Ungern.


Tydligen var biobesök något som var populärt för eleverna men de kunde även innebära visst bryderi – i vart fall för pojkarna – slutklämmen av det ämnet blev att flickorna skulle känna sig mer självständiga om de betalade för sig. Men hur självständiga ville egentligen pojkarna att kvinnorna skulle vara 1956? En av pojkarna argumenterade mot yrkesverksamma kvinnor så här: ”Tycket att det gått för långt att använda gifta kvinnor till yrkesarbete. Sänk i stället standarden och låt kvinnorna stanna hemma. Barnen behöver hemkärlek i stället för en massa leksaker eller blir utkastade på gatan”.


Då kvinnliga präster diskuterades höll man även en omröstning efter diskussionen varvid 47 röstade för och 11 emot.


Det var inte alltid helt lätt att hålla sig till ämnet. I oktober skulle diskussionen ha sin utgångspunkt i filmen Rock n’ roll, men diskussionen spårade ur och kom istället att handla om massuggestion i allmänhet.


Inmarschen i Ungern skulle diskuteras i november, men eleverna hade väldigt få kommentarer till händelsen. Däremot var många för att skriva under en resolution som skulle sändas i protest till den ryske ambassadören.


I december skulle ”Jazz eller klassisk musik i undervisningen” diskuteras, men musikläraren blev sjuk och kunde inte medverka. Eleverna föreslog då ett antal nya diskussionsämnen som de höll omröstning kring. Förslagen var; 1) Har julfirandet urartat 2) Bör statskyrkan avskaffas 3) Har motbokens avskaffande visat att svenska folket är moget för friare spritförtäring 4) Stor dikt eller äventyrsnoveller i litteraturundervisningen 5) Är kvinnorna likställda med männen 6) Bör samkvämen vara obligatoriska 7) Vad bör göras för att mer intressera eleverna för biblioteket 8) Har vi för många olika ämnen på schemat. Det som låg eleverna varmast om hjärtat denna gång var att diskutera samkvämen.


Tomas Nimreus Silfverswärd

Senast uppdaterad den