Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Medicinsk forskning

I forskarsalen kan man utan kostnad beställa fram och ta del av de handlingar som förvaras hos Regionarkivet. Tillgängligheten kan i vissa fall begränsas av de sekretessbestämmelser som reglerar hanteringen av exempelvis patientjournaler.

Under Arkiv vi har hos oss kan du se vilka arkiv som förvaras hos oss.

Vem har tillgång till tjänsten?

Vårdverksamheter och forskare.

Finns det några särskilda krav?

Om du vill ta del av journaler för forskning behövs skriftliga samtycken från aktuella patienter, eller från anhöriga om patienterna är avlidna. Saknar du medgivanden ska etikprövningsnämndens beslut bifogas. Hela beslutet ska skickas in, även ansökan om prövning. Beslutet får inte vara äldre än två år när forskningen påbörjas.


När du beställer en journal vill Regionarkivet ha följande uppgifter:


• för- och efternamn på patienten (vid vårdtillfället)
• personnummer/födelsenummer
• vårdinrättning
• årtal för vårdtillfället


För att kunna återsöka ett större antal patientjournaler behöver vi ha patientlistan i excel, i dag-månad-år ordning, för enklare återsökning.

Vad kostar det?

Våra avgifter för kopior av handlingar

Beslut om avgifterna för kopia av allmän handling inom Region Stockholm fattas av regionfullmäktige och ingår i regionens årliga beslut om budget.

Avgifter för kopia av allmän handling

Gäller även utskrifter av digitala handlingar och mikrofilmade handlingar. Man kan inte slippa betala sin avgift genom att dela upp sin beställning på flera tillfällen. Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor.

 

Regionarkivet kan välja om kopian kan lämnas ut på papper eller USB.

Alternativ

Avgift

Sida 1-9

0 kronor

Sida 10

50 kronor

För varje sida från den 11:e kopian

2 kronor per sida

Kopia av egen eller eget barns patientjournal

Maxavgift på 300 kronor

Pris för rekommenderad post inom Sverige

65 kronor

Pris för rekommenderad post utrikes

90 kronor

Digital kopia till USB-minne

Självkostnadspris för USB-minne


Avgiftsfria kopior

Enligt lag har myndigheter utanför Region Stockholm och i vissa fall privatpersoner rätt att begära ut kopior utan avgift. Myndigheter och privatpersoner ska i de fallen hänvisa till aktuell lagstiftning. Avgiften för rekommenderad post tas ut efter beslut av regionfullmäktige.


Kopia av allmän handling lämnas även ut utan avgift:

  • mellan myndigheter inom Region Stockholm inklusive aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, där landstinget utövar ett rättsligt bestämmande inflytande,
  • till övriga vårdgivare i Sverige i direkt anslutning till pågående vård av en patient,
  • till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.


Myndigheten har möjlighet att besluta om undantag från avgiftsreglerna om det finns särskilda skäl i enskilda utlämningsärenden.

Vill du bli kontaktad?

Vanliga frågor och svar om beställningar

Vill du beställa handlingar eller annan information gör du det via våra e-tjänster.

Jag vill bli kontaktad
Fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig så snart vi kan, vardagar mellan klockan 9-15. Vi provar att ringa endast en gång.Senast uppdaterad den