Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Forskarsal och bibliotek

I forskarsalen kan du ta del av handlingar i original, eller få kopior. Kopior som du får på plats lämnas ut mot betalning.

Sök böckerlänk till annan webbplats

Viktigt att veta innan du besöker oss

  • Ring gärna oss ett par dagar innan ditt besök och be oss plocka fram informationen till dig i förväg.
  • Vi tar fram högst fem volymer per gång.
  • Tillgängligheten till informationen kan i vissa fall begränsas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagenlänk till annan webbplats.
  • Gäller din beställning information som omfattas av sekretess gör vi alltid en menbedömning innan informationen lämnas ut. Det innebär att vi prövar om ett utlämnande av handlingar kan vara menligt (vara ett intrång i den personliga integriteten) för den eller de personer som handlingen berör.
  • I vissa fall behöver vi be dig om kompletteringar innan informationen lämnas ut.

Hitta i arkiven

Vi gör det lättare för dig att hitta i våra arkiv genom att tillhandahålla olika sökvägar i register och databaser. I forskarsalen finns bland annat arkivförteckningar över alla arkiv som vi förvarar.


Använd arkivförteckningarna när du letar efter information som du vill att vi tar fram åt dig.


Vi hjälper dig att söka i vårt beståndsregister Visual Arkiv och i Nationell arkivdatabas (NAD)länk till annan webbplats.

Biblioteket

I anslutning till forskarsalen finns ett välsorterat referensbibliotek. Här hittar du bland annat protokoll från Landstingsfullmäktige samt medicinsk och historisk litteratur. Du kan inte låna hem böcker från biblioteket, men biblioteket är öppet för allmänheten under receptionens öppettider.

Senast uppdaterad den 6 mars 2020