Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Fotograf: Anna Molander

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Arkiv som förvaras hos

Regionarkivet

Du kan söka i våra arkiv via den nationella arkivdatabasen (NAD) på Riksarkivet.

Vi förvarar handlingar från nedlagda verksamheter, omorganiserade verksamheter, privatiserade verksamheter och i vissa fall avställda handlingar från pågående verksamheter. Vi förvarar också biologiska prover som blod-, vävnads- och cellprover. Handlingar/information från pågående verksamheter finns ofta kvar hos verksamheterna.

Har du tillgång till SLLnet kan du själv göra sökningar i vårt beståndsregister.

 

Har du frågor om våra arkiv och vill bli kontaktad fyller du i formuläret så hör vi av oss till dig. 

Senast uppdaterad den