Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Nytt Fynd i arkivet: En helt ny sjukvårdsorganisation

En effekt av storlandstinget var att landstingets sjukhus upphörde att existera som egna organisationer. De inlemmades istället, tillsammans med stadens sjukhus, under fem geografiskt indelade lokala sjukvårdsstyrelser.

Storlandstinget 50 år är årets tema för Fynd i arkivet på Regionarkivet. Här kan du läsa den nya artikeln om den då nya sjukvårdsorganisationen.


Fler artiklar hittar du under Fynd i arkivet.

Senast uppdaterad den