Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Nytt Fynd i arkivet: Beredskapen & organiseringen

Hur skulle sjukhusen organisera sig i kristillstånd och hur skulle ansvarsfördelningen gå till mellan olika myndigheter vid tidpunkten för storlandstingets bildande? Vilken beredskap fanns? Regionarkivet har flertalet arkiv som kan bli aktuella för denna typ av forskning.

Storlandstinget 50 år är årets tema för Fynd i arkivet på Regionarkivet. Här kan du läsa den nya artikeln om storlandstingets beredskap.


Fler artiklar hittar du under Fynd i arkivet.

Senast uppdaterad den