Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Nytt Fynd i arkivet: Regionplanering och bostadsbyggande före 1971

Bostadsbyggande och regionplanering var stora utmaningar även innan storlandstinget bildades. Den första regionplanen lades fram 1958. Här gjordes ett försök att ta ett större geografiskt grepp om Stockholmsområdets planeringsfrågor och hur staden skulle växa under de följande trettio åren.

På bostadsbyggandets område fanns också visioner som tog konkret form. Den modernistiska arkitekturen – funkisen – som den kom att kallas, blev från 1930-talet och framåt också den goda bostadens arkitekturstil. Under 1960-talet blev miljonprogrammet den satsning som skulle lösa bostadsbristen.

Stockholms läns landstings många anställda påverkades också självklart av bristen på bostäder. I anslutning till sjukhusen fanns ofta personalbostäder.


Storlandstinget 50 år är årets tema för Fynd i arkivet på Regionarkivet. Här kan du kan läsa den nya artikeln om regionplanering och bostadsbyggande före 1971.


Fler artiklar hittar du under Fynd i arkivet.

Senast uppdaterad den