Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Ny anvisning och bevarande- och gallringsplan

Kulturnämnden har antagit två nya styrdokument för Region Stockholm.


Styrdokumenten gäller från och med 14 april 2021.

I och med antagandet av den nya bevarande- och gallringsplanen har en ny vägledning för informationshantering i forskningsprojekt publicerats.


Generella bevarande- och gallringsplaner hittar du under Bevara och gallra.

Senast uppdaterad den