Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Arkivens dag 2020 hos Regionarkivet

Smittsamma sjukdomar och epidemier har följt människan genom historien. Hos Regionarkivet finns handlingar som visar hur arbetet med att bekämpa smitta och vårda de som insjuknat utvecklades under 1900-talet.

Efter ett utbrott av smittkoppor i Stockholm 1963 publicerades en artikel i personaltidningen Kompressen som avslutades med följande citat:

 

”Denna epidemi har visat att nutidens snabba flygförbindelser med alla delar av världen /…/ gör det nödvändigt att hålla en mycket god beredskap i fortsättningen mot denna sjukdom.”

 

I samband med Arkivens dag 2020, som infaller den 14 november, presenterar Regionarkivet en digital utställning med axplock om länets epidemivård under 1900-talet. Ett besök i historien visar att vi ständigt lär oss men också ställs inför liknande utmaningar vid varje utbrott av en smittsam sjukdom. Se utställningen här!

Senast uppdaterad den