Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Fotograf: Anna Molander

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Faxnummer till Regionarkivet stängs

Vi har stängt våra faxnummer och kan inte längre ta emot beställningar på arkivmaterial eller andra handlingar via fax.

Beställningar på arkivmaterial tar vi emot via våra e-tjänster. Du hittar du samlad information om hur du kan nå oss beroende på vad din fråga gäller i menydelen Kontakta oss.

Senast uppdaterad den