Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Nyhetsbrev från Regionarkivet

Nu finns ett rykande färskt nyhetsbrev.länk till annan webbplats

I det här brevet kan ni bland annat läsa om den nya bevarande- och gallringsplanen för upphandling och inköp, samt hur vi arbetat med besiktningar och inspektioner på distans.


Här kan du läsa äldre nyhetsbrev.

Senast uppdaterad den