Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Nyhetsbrev från Regionarkivet

Nu finns ett rykande färskt nyhetsbrev.länk till annan webbplats

I det här brevet kan ni bland annat läsa om den nya bevarande- och gallringsplanen för upphandling och inköp, samt hur vi arbetat med besiktningar och inspektioner på distans.


Här kan du läsa äldre nyhetsbrev.

Senast uppdaterad den 27 oktober 2020