Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.


Barnets blodgrupp - en uppgift som finns i förlossningsjournalen?

Vi får många frågor om det finns uppgifter om barnets blodgrupp i förlossningsjournalen.

Blodgruppen tas inte på alla barn i samband med förlossningen. Man tar endast blodgruppen på barn till Rh-negativa mödrar och barn som av olika orsaker är sjuka och eventuellt kan behöva en blodtransfusion. Mer information om Rh-negativ blodgrupp finns på https://www.1177.se/Stockholm/länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad den