Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Ny anvisning för arkivlokaler och analoga handlingar

Kulturnämnden har antagit en ny anvisning för utformning och drift av arkivlokaler samt framställning och hantering av analoga handlingar.

Anvisningen tillämpar Riksarkivets allmänna råd och föreskrifter. Anvisningen hittar du här och länkar till varje föreskrift på den här sidan. Anvisningen gäller från den 15 april 2020.

Senast uppdaterad den