Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Arkivera pappersjournaler finns nu i version 3.0

Tillämpningsanvisningen om hur man gör för att iodningsställa och arkivera pappersjournaler på rätt sätt har uppdaterats.

Den nya versionen hittar du på sidan Styrdokument för Region Stockholm under fliken Ordna och redovisa.

Senast uppdaterad den