Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Hantera övergången till verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) i praktiken

Nu finns en ny sida på vägledningen med råd angående den praktiska hanteringen vid övergången till VIR.

Det är ofta nödvändigt att ha olika lösningar för olika handlingstyper. Sidan presenterar några råd kring de vanligast förekommande. Läs mer om att hantera övergången till VIR i praktiken under kapitlet om Verksamhetsbaserad informationredovisning (VIR) i vägledningen.

 

Förteckna analoga och digitala handlingar enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)

Det kommer snart en ny version av Visual arkiv som innehåller större uppdateringar. I samband med det ser vi över hur regionens myndigheter ska förteckna sin information enligt VIR. Arbetet med att ta fram instruktioner för hur informationen kan förtecknas i enlighet med VIR pågår därmed och väntas bli klart under våren.

Senast uppdaterad den