Region Stockholm Regionarkivet

Nya telefonnummer till enheten Svar

Enheten Svar har nya telefonnummer från och med december.

Om numret till din handläggare inte fungerar skickar du en e-post till oss för att få det nya numret. Skicka e-post till landstingsarkivet.lsf@sll.se.

Du kan också nå oss på telefontid 9:30-11:00, varje tisdag och torsdag. Du ringer till 08-737 27 10.

Senast uppdaterad den 19 december 2019