Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Nya telefonnummer till enheten Svar

Enheten Svar har nya telefonnummer från och med december.

Om numret till din handläggare inte fungerar skickar du en e-post till oss för att få det nya numret. Skicka e-post till landstingsarkivet.lsf@sll.se.

Du kan också nå oss på telefontid 9:30-11:00, varje tisdag och torsdag. Du ringer till 08-737 27 10.

Senast uppdaterad den 19 december 2019