Region Stockholm Regionarkivet

Arkivens dag 2019

Regionarkivet uppmärksammar Arkivens dag den 9 november 2019 med en utställning.

Se utställningen här!

Se även våra nya artiklar under Fynd i arkivet med anledning av Arkivens dag:

Varje plats har sin historia - gömt och glömt

Vad som kan gömmas i en serie av räkenskaper

Senast uppdaterad den 8 november 2019