Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Pris för främjande av arkiv och informationsförvaltning

Enes Ramovic har av Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI) tilldelats FAI-priset till Torbjörn Hörnfeldts minne för främjande av informationsförvaltning i Sverige.

Enes Ramovic fick priset för sin roll som tidigare e-arkivchef på regionarkivet (tidigare landstingsarkivet) i Region Stockholm för sitt innovativa och utvecklande arbete med ett helhetsgrepp kring informationsförsörjning. Han har i sitt arbete generöst delat med sig av sina kunskaper och skapat en levande samarbetskultur, med aktiva och framgångsrika samarbetsprojekt.

Läs mer på FAI:s hemsida.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad den