Region Stockholm Regionarkivet

Pris för främjande av arkiv och informationsförvaltning

Enes Ramovic har av Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI) tilldelats FAI-priset till Torbjörn Hörnfeldts minne för främjande av informationsförvaltning i Sverige.

Enes Ramovic fick priset för sin roll som tidigare e-arkivchef på regionarkivet (tidigare landstingsarkivet) i Region Stockholm för sitt innovativa och utvecklande arbete med ett helhetsgrepp kring informationsförsörjning. Han har i sitt arbete generöst delat med sig av sina kunskaper och skapat en levande samarbetskultur, med aktiva och framgångsrika samarbetsprojekt.

Läs mer på FAI:s hemsida.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad den 28 oktober 2019