Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Avgift för rekommenderad post

Regionarkivet följer ett nytt beslut fastställt av Regionfullmäktige gällande avgifter.

När vi skickar kopior av patientjournaler och andra allmänna handlingar som omfattas av sekretess tar vi alltid ut en avgift för rekommenderad post av de verksamheter som inte har internpost.

Avgifterna gäller från den 1 januari 2019.


Läs mer på vår sida om avgifter.

Senast uppdaterad den