Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Föreskrifter och råd har uppdaterats

Tre av de generella bevarande- och gallringsplanerna samt ordlistan är uppdaterade.

I bg-planerna har landstingsarkivet förtydligat att myndighetsspecifika bg-planer inte får innehålla gallringsfrister som är kortare än de som föreskrivs i de generella bevarande- och gallringsplanerna samt att myndigheten, vid särskilt behov, själv kan välja att spara handlingar/information i verksamheten under längre tid än vad planen föreskriver.


Ordlistan är även integrerad med landstingsarkivets vägledning för arkiv och informationshantering 

Senast uppdaterad den 31 oktober 2018