Region Stockholm Regionarkivet

Beställa handlingar från annan region

Du kan endast beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Region Stockholm hos oss. Gäller det övriga landet kontaktar du respektive region.

Senast uppdaterad den 2 maj 2019