Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Ordna, strukturera och dokumentera

När det finns en överenskommelse om att leverans av arkiv ska göras så ska leveransen göras iordning enligt Regionarkivets krav:  • Digital information ska levereras på godkända filformat och vara strukturerad enligt
    gällande leveransspecifikationer, se styrdokument längst ner på sidan.
    I processbeskrivningen för digitala leveranser, se styrdokument, framgår även vilken dokumentation som ska tas fram.


  • Leveransspecifikationer för administrativ information är under framtagande men ännu inte publicerade


Handlingar som är påverkade av skadedjur, fukt eller mögel ska hållas åtskilda från
andra handlingar tills de är sanerade. Innan dess får de under inga omständigheter skickas till Regionarkivet


I samband med att leveransen ordnas ska den också förtecknas och en arkivbeskrivning ska skrivas/uppdateras. Om verksamheten har gjort leveranser tidigare ska man först stämma av med Regionarkivet, så att serie- och volymbeteckningar blir korrekta. I vissa fall (t.ex. för ritningar och fotografier) behöver arkivförteckningen kompletteras med ett register, för att informationen ska bli sökbar.


Om du inte hittar svaren på dina frågor ovan, kontakta leveransansvarig eller arkivarien på din myndighet.