Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Leverera arkiv

Att iordningställa handlingar eller information enligt Regionarkivets krav är ofta både tids- och resurskrävande. God planering och framförhållning är därför nyckelfaktorer.

Börja med att avgränsa och inventera, kontakta gärna leveransfunktionen om du har frågor.

Därefter fyller du i en leveransförfrågan och avvaktar svar på denna från leveransfunktionen. Nästa steg blir sedan att leverande verksamhet förbereder leveransen enligt Regionarkivets krav. Om transport behövs kan det bokas först efter det att leveransen godkänts vid en besiktning som sker på plats hos verksamheten.


Om en hel myndighet läggs ner ska arkivet normalt levereras till Regionarkivet inom tre månader. I undantagsfall kan Regionarkivet fatta ett ensidigt beslut om att överta ett arkiv från en myndighet, om brister i hanteringen misstänks.


Sedan många år har Regionarkivet ett e-arkiv för patientjournalsystem. Nu finns ett nytt e-arkiv på plats, som även kan hantera administrativ information (t.ex. från ekonomi- och ärendehanteringssystem).