Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Hur lång tid tar det?

Att ta emot leveransen tar inte så lång tid när vi väl godkänt den.

Att iordningställa handlingar eller information enligt Regionarkivets krav är däremot ofta både tids- och resurskrävande. En god planering och framförhållning är därför en nyckelfaktor.

Senast uppdaterad den 12 maj 2020