Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Hur går det till?

Börja med att fylla i en leveransförfrågan och avvakta svar på denna från leveransfunktionen. Nästa steg blir sedan att leverande verksamhet förbereder leveransen enligt Regionarkivets krav. Om transport behövs kan det bokas först efter det att leveransen godkänts vid en besiktning som sker på plats hos verksamheten. 

Senast uppdaterad den 23 april 2020