Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Finns det några särskilda krav?

Vi tar endast emot leveranser av information som ska bevaras och som är äldre än 10 år. Gallring ska vara genomförd före leverans. En myndighet bör inte leverera pappershandlingar oftare än vart 10:e år. 

Senast uppdaterad den 23 april 2020