Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Deponi

För närvarande tecknas inga nya deponiavtal. Finns ett förvaringsavtal med Regionarkivet sedan tidigare går det att göra tilläggsleveranser av deponerad information.

Deponi innebär att myndigheten behåller informationsägarskapet men ”hyr plats” av Regionarkivet.


Prislista deponi av handlingar och föremål