Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Bioarkiv (arkiv biologiska prover)

Tilläggsleveranser får göras till befintliga deponiavtal men inga nya avtal tecknas för närvarande.

Vid leveranser är det viktigt att tänka på följande:

  

  • Har verksamheten gjort leveranser tidigare ska man först stämma av med Regionarkivet så att serie- och volymbeteckningar blir korrekta. Om det finns en arkivförteckning ska den skickas med. Kontakta Regionarkivet om arkivförteckning saknas.


  • I förteckningen ska det framgå om serien är avslutad eller om den kommer att fyllas på i framtiden.


  • Verksamheten ska kontakta Regionarkivet för att få en Excelblankett innan provsamling kan skickas. I Excelblanketten ska deponenten registrera alla prover/preparat som sedan sorteras i preparatlådorna för leverans. Den ifyllda blanketten ska medfölja leveransen. Kontakta Regionarkivet om det finns register i annat filformat då Regionarkivet måste godkänna det, se bifogad exempelfil som finns under mallar.


  • Proverna ska packas i preparatlådor eller arkivboxar som inte överstiger 3 kg. Flyttlådor tas inte emot. En gemensam standard för arkivboxar för klossar och glas är under bearbetning av deponenter. Stäm av med Regionarkivet.


  • Deponenten ska informera den egna verksamheten om vad som är deponerat och vad som finns kvar hos dem.


  • Utlånade prover, som inte tidigare har förvarats hos Regionarkivet, ska återlämnas till deponenten.Avgifter - Deponi av handlingar och föremål