Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.
Telefonsupporten för BHV-leveranser har semesterstängt under vecka 31 och 32

Barnhälsovårdsjournaler

Barnhälsovård som drivs av Region Stockholm

Journalhandlingar från barnhälsovården (BHV) som är upprättade inom Region Stockholm ska bevaras på Regionarkivet. För barn födda från och med 2009 ska oftast inga pappershandlingar skickas till Regionarkivet utan dessa bevaras digitalt. Se Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO:s) interninstruktioner för hantering av journaler i barnhälsovården, registrator.slso@sll.se.


Endast BHV-journaler från födda 1989 och framåt bevaras, se gällande bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papperPDF. Det innebär att journaler på barn födda före 1989 eller tidigare ska gallras och inte skickas in till Regionarkivet.


Journaler som tillhör andra regioner ska skickas tillbaka till respektive region.

Privat barnhälsovård

BHV-journaler som är upprättade inom privat vård ska inte skickas in till Regionarkivet. Respektive privat vårdgivare ansvarar för hanteringen av den information som upprättas. Listan över privata och landstingsägda BVC-verksamheter uppdateras kontinuerligt när vi får in information från verksamheterna.

Inför leverans av journalhandlingar på papper

  • Plocka bort plast, gem och häftklamrar (undantag får göras för att hålla ihop lösa blad)
  • Inga skolhälsovårdshandlingar får ligga kvar i BHV-journalen
  • Sortera journalerna i personnummerordning
  • Packa journalerna på ett säkert sätt, så att de ligger bra och inte skadas under transporten
  • Fyll i reversalblankettenPDF och lägg den tillsammans med journalerna


Skicka helst inte enstaka journaler, utan samla ihop flera och skicka ett par gånger om året. Om leveransen delas upp i flera paket, märk paketen 1 av 3, 2 av 3 o s v. Skicka endast en reversal för varje leverans oavsett antal paket.

Transport

Transporten till oss ordnar ni själva på något av följande sätt:

  • via internpost
  • via rekommenderat brev/paket
  • lämna in i vår reception
  • annan transport

Leverans på plats hos Regionarkivet

  • Anmäl/lämna leveransen i receptionen. Skrymmande och/eller tunga leveranser ska lämnas in på lastkaj 2.

Öppettider

Leveranser kan tas emot under receptionens öppettider, vardagar kl.09:00-12:00 och 13:00-15:00.

Leveransadress

Björnkullavägen 14, 141 51 Huddinge

Postadress

Box 4151, 141 04 Huddinge

Vem kan jag kontakta gällande leveranser?

BHV-ansvarig på telefon 08-737 27 53 (måndag - onsdag).

barnhälsojournal bvcjournal Barnjournal Bhvjournal BHV BVC Barnavårdscentral BVC-verksamheter