Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Vägledning Leverera till arkivet

All information som ska bevaras inom Region Stockholm ska slutarkiveras hos Regionarkivet. Detta gäller både den information som lagras analogt (t.ex. på papper) och den som lagras digitalt.

Vid leverans övergår arkivansvaret och informationsägarskapet från myndigheten till Regionarkivet. Detta inkluderar framtida förvarings- och förvaltningskostnader.


Här har Regionarkivet samlat information om hur leveranser av arkiv ska gå till. Det handlar om den lagstiftning och de styrdokument som vi måste följa samt om de processer och rutiner som används inom området.


I de olika avsnitten finns länkar till lagar, styrdokument och mallar samt till en ordlista där centrala begrepp finns förklarade. Texterna utgör ett komplement till våra föreskrifter och råd.

Har du frågor kontaktar du leveransansvarig.