Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Förfrågan om arkivleverans från verksamhet inom Region Stockholm

Levererande myndighet står för alla kostnader förknippade med leveransen, inklusive transport och uppackning hos Regionarkivet. När leveransen är godkänd tillkommer inga kostnader för slutarkiverad information.

Laddar formulär...

Läshänvisningar


Mer om att leverera arkiv

All information som ska bevaras inom Region Stockholm ska slutarkiveras hos Regionarkivet. Det gäller information som lagras på papper och den som lagras digitalt.

Vem har tillgång till tjänsten?

Samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser inom SLL.

Hur går det till?

Börja med att fylla i en leveransförfrågan och avvakta svar på denna från leveransfunktionen. Nästa steg blir sedan att leverande verksamhet förbereder leveransen enligt Regionarkivets krav. Om transport behövs kan det bokas först efter det att leveransen godkänts vid en besiktning som sker på plats hos verksamheten.

Finns det några särskilda krav?

Vi tar endast emot leveranser av information som ska bevaras och som är äldre än 10 år. Gallring ska vara genomförd före leverans. En myndighet bör inte leverera pappershandlingar oftare än vart 10:e år.

Hur lång tid tar det?

Att ta emot leveransen tar inte så lång tid när vi väl godkänt den.

Att iordningställa handlingar eller information enligt Regionarkivets krav är däremot ofta både tids- och resurskrävande. En god planering och framförhållning är därför en nyckelfaktor.

Vad kostar det?

Levererande myndighet står för alla kostnader förknippade med leveransen, inklusive transport och uppackning hos Regionarkivet. När leveransen väl är godkänd tillkommer inga kostnader.

Vem kan jag kontakta?

Regionarkivets leveransfunktion.