Region Stockholm Regionarkivet

Bioarkiv (arkiv biologiska prover)

Tilläggsleveranser får göras till befintliga deponiavtal men inga nya avtal tecknas för närvarande.

Vid leveranser är det viktigt att tänka på följande:

  

  • Har verksamheten gjort leveranser tidigare ska man först stämma av med regionarkivet så att serie- och volymbeteckningar blir korrekta. Om det finns en arkivförteckning ska den skickas med. Kontakta regionarkivet om arkivförteckning saknas.


  • I förteckningen ska det framgå om serien är avslutad eller om den kommer att fyllas på i framtiden.


  • Verksamheten ska kontakta regionarkivet för att få en Excelblankett innan provsamling kan skickas. I Excelblanketten ska deponenten registrera alla prover/preparat som sedan sorteras i preparatlådorna för leverans. Den ifyllda blanketten ska medfölja leveransen. Kontakta regionarkivet om det finns register i annat filformat då regionarkivet måste godkänna det, se bifogad exempelfil som finns under mallar.


  • Proverna ska packas i preparatlådor eller arkivboxar som inte överstiger 3 kg. Flyttlådor tas inte emot. En gemensam standard för arkivboxar för klossar och glas är under bearbetning av deponenter. Stäm av med regionarkivet.


  • Deponenten ska informera den egna verksamheten om vad som är deponerat och vad som finns kvar hos dem.


  • Utlånade prover, som inte tidigare har förvarats hos regionarkivet, ska återlämnas till deponenten.Avgifter - Deponi av handlingar och föremål