Region Stockholm Regionarkivet

Hur lång tid tar det?

Att ta emot leveransen tar inte så lång tid när vi väl godkänt den.

Att iordningställa handlingar eller information enligt regionarkivets krav är däremot ofta både tids- och resurskrävande. En god planering och framförhållning är därför en nyckelfaktor.

Senast uppdaterad den 9 oktober 2019