Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Finns det några särskilda krav?

Vi tar endast emot leveranser av information som ska bevaras och som är äldre än 10 år. Gallring ska vara genomförd före leverans. En myndighet bör inte leverera pappershandlingar oftare än vart 10:e år. 

Senast uppdaterad den 7 november 2018