Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.
Långbro sjukhus, sjuksal med flera sängar.

Området kring Långbro sjukhus. Fotograf okänd

Namn:

Per Bolin

E-post:

Tillsyn över: (Fler avdelningar avdelas med kommatecken)

Folktandvården i Stockholms län AB, Regionledningskontoret, Serviceförvaltningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Förvaltare av:

Bevarande- och gallringsplan för ekonomihandlingar, Bevarande- och gallringsplan för handlingar i upphandlingsärenden, Föreskrift för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)

Övriga ansvarsområden: (Fler områden avdelas med kommatecken)

Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)

Senast uppdaterad den 26 maj 2020