Region Stockholm Regionarkivet
Långbro sjukhus, sjuksal med flera sängar.

Området kring Långbro sjukhus. Fotograf okänd

Namn:

Emely Norman

E-post:

Tillsyn över: (Fler avdelningar avdelas med kommatecken)

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Förvaltare av:

Föreskrift för leveranser till Landstingsarkivet, Ordlista för dokumenthantering och arkiv, Vägledning Arkiv- och informationshantering

Övriga ansvarsområden: (Fler områden avdelas med kommatecken)

Senast uppdaterad den 3 september 2019