Region Stockholm Regionarkivet
Långbro sjukhus, sjuksal med flera sängar.

Området kring Långbro sjukhus. Fotograf okänd

Namn:

Peder Fallenius

E-post:

Tillsyn över: (Fler avdelningar avdelas med kommatecken)

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB), Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, Revisionskontoret, SLL Internfinans AB,

Spårvägsmuseet, Stockholm Care AB, Stockholms Konserthusstiftelse, Stockholms Länsmuseum, Södersjukhuset AB

Förvaltare av:

Forskningshandlingar (Råd 1), Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar, Bevarandeplan för Palett/Heroma, Föreskrift för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)

Övriga ansvarsområden: (Fler områden avdelas med kommatecken)

Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR), Kontaktperson för regionsarkivets utbildningar och studiebesök

Senast uppdaterad den 15 maj 2019