Region Stockholm Regionarkivet
Långbro sjukhus, sjuksal med flera sängar.

Området kring Långbro sjukhus. Fotograf okänd

Namn:

Martina Engsjö-Lindgren

E-post:

Tillsyn över: (Fler avdelningar avdelas med kommatecken)

MediCarrier AB

Förvaltare av:

Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper och andra analoga format, Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation, Stockholms läns landstings dokument- och arkivreglemente

Övriga ansvarsområden: (Fler områden avdelas med kommatecken)

Ansvarig utgivare av Vägledning Arkiv- och informationshantering

Senast uppdaterad den 4 oktober 2019