Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.
Långbro sjukhus, sjuksal med flera sängar.

Området kring Långbro sjukhus. Fotograf okänd

Namn:

Christina Andersson

E-post:

Tillsyn över:

Danderyds sjukhus AB, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Kulturförvaltningen, Patientnämndens förvaltning, Smittskydd Stockholm, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Stockholms läns Äldrecentrum, Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Förvaltare av:

Bevarande- och gallringsplan för information publicerad på webbsidor, Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar

Övriga ansvarsområden:

Kontaktperson för inspektioner, Regionarkivets nyhetsbrev

Senast uppdaterad den 14 april 2020