Region Stockholm Regionarkivet
Långbro sjukhus, sjuksal med flera sängar.

Området kring Långbro sjukhus. Fotograf okänd

Namn:

Cecilia Söderman

E-post:

Tillsyn över: (Fler avdelningar avdelas med kommatecken)

Förvaltare av:

Föreskrift för projekthandlingar

Övriga ansvarsområden: (Fler områden avdelas med kommatecken)

Diarieförings- och ärendehanteringsfrågor

Senast uppdaterad den 18 oktober 2019