Region Stockholm Regionarkivet
Långbro sjukhus, sjuksal med flera sängar.

Området kring Långbro sjukhus. Fotograf okänd

Namn:

Cecilia Söderman

E-post:

Tillsyn över: (Fler avdelningar avdelas med kommatecken)

Färdtjänstnämnden, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT), MediCarrier AB, Regionledningskontoret, Skärgårdsstiftelsen, SL AB, SL Finans AB, Södertälje sjukhus AB, Trafikförvaltningen, Waxholmsbolaget

Förvaltare av:

Bevarande- och gallringsplan för handlingar i upphandlingsärenden, Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper och andra analoga format, Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation, Föreskrift för projekthandlingar

Övriga ansvarsområden: (Fler områden avdelas med kommatecken)

Diarieförings- och ärendehanteringsfrågor

Senast uppdaterad den 7 maj 2019