Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Tillsynsarkivarier

 • Christina Andersson
 • christina.andersson@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Danderyds sjukhus AB
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
  • Kulturförvaltningen
  • Patientnämndens förvaltning
  • Smittskydd Stockholm
  • S:t Eriks ögonsjukhus AB
  • Stockholms läns Äldrecentrum
  • Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för information publicerad på webbsidor
  • Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar
  • Övriga ansvarsområden:
  • Kontaktperson för inspektioner
  • Regionarkivets nyhetsbrev
 • Per Bolin
 • per.bolin@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Folktandvården i Stockholms län AB
  • Regionledningskontoret
  • Serviceförvaltningen
  • Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för ekonomihandlingar
  • Bevarande- och gallringsplan för handlingar i upphandlingsärenden
  • Föreskrift för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
  • Övriga ansvarsområden:
  • Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
 • Peder Fallenius
 • peder.fallenius@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)
  • Landstingshuset i Stockholm AB
  • Locum AB
  • Revisionskontoret
  • SLL Internfinans AB
  • Spårvägsmuseet
  • Stockholm Care AB
  • Stockholms Konserthusstiftelse
  • Stockholms Länsmuseum
  • Södersjukhuset AB
  • Förvaltare av:
  • Forskningshandlingar (Råd 1)
  • Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar
  • Bevarandeplan för Palett/Heroma
  • Föreskrift för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
  • Föreskrift för projekthandlingar
  • Övriga ansvarsområden:
  • Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
  • Kontaktperson för Regionarkivets utbildningar och studiebesök
 • Cecilia Lundin
 • cecilia.lundin@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Färdtjänstnämnden
  • Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT)
  • Skärgårdsstiftelsen
  • SL AB
  • SL Finans AB
  • Södertälje sjukhus AB
  • Trafikförvaltningen
  • Waxholmsbolaget
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper och andra analoga format
  • Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation
 • Emely Norman
 • emely.norman@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
  • Förvaltare av:
  • Forskningshandlingar (Råd 1)
  • Föreskrift för leveranser till Landstingsarkivet
  • Föreskrift för projekthandlingar
  • Ordlista för dokumenthantering och arkiv
  • Vägledning Arkiv- och informationshantering
 • Martina Engsjö-Lindgren
 • martina.engsjo-lindgren@sll.se
  • Tillsyn över:
  • MediCarrier AB
  • Övriga ansvarsområden:
  • Ansvarig utgivare av Vägledning Arkiv- och informationshantering