Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Tillsynsarkivarier

Varje verksamhet inom regionen har en utsedd tillsynsarkivarie som fungerar som verksamhetens kontaktperson på Regionarkivet. Regionarkivets rådgivning riktar sig till myndigheternas arkivfunktion, dvs. arkivarie, arkivansvarige och arkivredogörare. Har du frågor om informationshantering eller arkivvård ska du i första hand vända dig till dem. Vid behov tar de sedan kontakt med oss.


 • Christina Andersson
 • christina.andersson@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Danderyds sjukhus AB
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
  • Kulturförvaltningen
  • Patientnämndens förvaltning
  • Smittskydd Stockholm
  • S:t Eriks ögonsjukhus AB
  • Stockholms läns Äldrecentrum
  • Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för information publicerad på webbsidor
  • Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar
  • Föreskrift för arkivansvarig och arkivredogörare
  • Övriga ansvarsområden:
  • Kontaktperson för inspektioner
  • Regionarkivets nyhetsbrev
 • Per Bolin
 • per.bolin@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Danderyds sjukhus AB
  • Folktandvården i Stockholms län AB
  • Nämnden för miljö hållbarhet och klimat
  • Regionledningskontoret
  • Serviceförvaltningen
  • Tillväxt- och regionplanenämnden
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för ekonomihandlingar
  • Bevarande- och gallringsplan för information inom inköp och upphandling
  • Föreskrift för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
  • Övriga ansvarsområden:
  • Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
 • Peder Fallenius
 • peder.fallenius@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)
  • Landstingshuset i Stockholm AB
  • Locum AB
  • Revisionskontoret
  • SLL Internfinans AB
  • Spårvägsmuseet
  • Stockholms Konserthusstiftelse
  • Stockholms Länsmuseum
  • Södersjukhuset AB
  • Förvaltare av:
  • Forskningshandlingar (Råd 1)
  • Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar
  • Bevarandeplan för Palett/Heroma
  • Föreskrift för arkivansvarig och arkivredogörare
  • Föreskrift för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
  • Föreskrift för projekthandlingar
  • Övriga ansvarsområden:
  • Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
  • Kontaktperson för Regionarkivets utbildningar och studiebesök
 • Cecilia Lundin
 • cecilia.lundin@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Färdtjänstnämnden
  • Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT)
  • Skärgårdsstiftelsen
  • SL AB
  • SL Finans AB
  • Södertälje sjukhus AB
  • Trafikförvaltningen
  • Waxholmsbolaget
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper och andra analoga format
  • Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation
 • Emely Norman
 • emely.norman@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för information publicerad på webbsidor
  • Forskningshandlingar (Råd 1)
  • Föreskrift för leveranser till Landstingsarkivet
  • Föreskrift för projekthandlingar
  • Ordlista för dokumenthantering och arkiv
  • Vägledning Arkiv- och informationshantering
 • Lisa Mörk
 • lisa.mork@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Färdtjänstnämnden
  • Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT)
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Medicarrier AB
  • Skärgårdsstiftelsen
  • SL AB
  • SL Finans AB
  • Stockholm Care AB
  • Trafikförvaltningen
  • Waxholmsbolaget
  • Förvaltare av:
  • Anvisningar för arkivlokaler och analoga handlingar
  • Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar
  • Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper och andra analoga format
  • Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation