Region Stockholm Regionarkivet

Registrator

För övriga frågor som inte rör beställningar kontakta registrator.la.lsf@sll.se


Skicka inte personuppgifter via e-post. Gäller dina frågor en beställning med personnummer använd våra e-tjänster.

Senast uppdaterad den 4 juli 2019