Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Hantera pappershandlingar och andra analoga format

Pappershandlingar och handlingar på andra analoga format ska förvaras i en förvaringsenhet, till exempel i en arkivbox.

I bland annat diariet och i personalakten ingår handlingar/information från flera processer. Akterna ordnas i diarienummerordning eller efter födelsenummer och inte efter processnummer. I det fall handlingarna i en process inte registreras i diariet ska den processen ordnas i en egen serie och förvaringsenheterna märkas med processnummer.


Arkivboxar med diarieförda handlingar märks med följande uppgifter:

 • myndighetens namn
 • innehåll ”Akter till diariet”
 • diarienummer från – till
 • att det är från 2019 samt
 • nummer på boxen

 

Arkivboxar med personalhandlingar märks med följande uppgifter:

 • myndighetens namn
 • innehåll ”Personalakter”
 • födelsenummer från – till
 • att det är från 2019 samt
 • nummer på boxen

 

Arkivboxar med en egen process märks med följande uppgifter:

 • myndighetens namn
 • namn på processen
 • processnummer från – till
 • att det är från 2019 samt
 • nummer på boxen

 

Förvaringsenheterna placeras i nummerordning för respektive serie och förvaras i förvaltningen/ bolaget/stiftelsens arkiv.

 

Har ni frågor om hur förvaringsenheterna ska märkas - kontakta Regionarkivet.