Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Innebär införandet av VIR att vi behöver diarieföra i t.ex. Edit? 

Ja, VIR är en modell för att redovisa den information som finns hos myndigheten.

Informationen diarieförs/registreras inte i de olika VIR-dokumenten (t.ex. redovisningsplanen och hanteringsanvisningar). Diarieföring/registrering av allmänna handlingar ska därför göras i det dokument- och ärendehanteringssystem eller liknande som används.

För att visa sambandet mellan redovisning och registrering av information rekommenderar Regionarkivet att redovisningsplanen är myndighetens diarieplan. 

Senast uppdaterad den 23 april 2020