Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

När kan vi införa VIR?

VIR ska vara infört hos myndigheten senast den 1 januari 2019.

Senast uppdaterad den 23 april 2020