Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Kan vi införa VIR utan samråd med Regionarkivet?

Nej, samtliga dokument som är färdigställda ska skickas till Regionarkivet för samråd, godkännande och tillstyrkan. Det är redovisningsplanen och hanteringsanvisningarna som behöver samrådas först så att myndigheten kan införa VIR.  

Senast uppdaterad den 23 april 2020