Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Hur ska arbetet med att införa VIR bedrivas?

Regionarkivet rekommenderar att införandet av VIR drivs i projektform. I Regionarkivets vägledning om arkiv- och informationshantering finns mall för en milstolpeplan som följer Region Stockholms projektmodell ProjektiL. Milstolpeplanen kan även användas om införandet av VIR ingår i linjearbetet. 

Senast uppdaterad den 23 april 2020